• Juuls

Leer je speler kennen, voordat hij jou begrijpt.

Bijgewerkt: 7 okt 2020

Wat ik in mijn werk vaak ben tegengekomen is dat men eigenlijk niet zo goed weet wat voor persoon hij voor zich heeft. Over het algemeen zijn we geneigd om in persoonlijk contact uit te gaan van ons eigen referentiekader. We projecteren de manier waarop we zelf naar de wereld kijken onbewust ook op een ander. Dat is heel menselijk. Maar het is goed om je daar wel van bewust te zijn. Het is vaak veel waardevoller om je in de persoon achter de ‘voetballer’ te verdiepen, af en toe je eigen referentiekader los te laten en ook het voetbaloogpunt achterwege te laten. Oftewel even verplaatsen in de belevingswereld van de speler. Jeugdspelers worden in het voetbal soms gezien als profs met 20 jaar ervaring die al van alles kunnen en precies weten wat er van ze verwacht wordt. Poppetjes die onderdeel vormen van een goed uitgedachte tactiek dat wekelijks voor de drie punten moet zorgen. En zodra ze het tenue aan trekken staan er ook ineens 'volwassen' jongens voor je neus die zeer serieus bezig zijn met hun sport. Maar in the end zijn het gewoon jonge gasten die behoorlijk goed met een bal overweg kunnen en aan het begin van hun leerproces staan.


"Stel vragen en luister goed. Vooral luisteren tussen de regels door."

Vanuit mijn vakgebied kijk ik vooral naar het gedrag en de persoonlijkheid van de spelers. Hoe jong ze ook zijn, door het gedrag en de non-verbale communicatie goed te observeren kan je al veel uit het karakter van het kind halen of anders gezegd, leren begrijpen. Maar ook een bijdrage leveren aan het vormingsproces. En dan niet alleen kijken of hij met winnen of verliezen om kan gaan. Want wat is karakter nou eigenlijk? En hoe wordt dat gevormd? Uit onderzoek is gebleken dat wij ons ID vormen in de eerste zeven jaar van ons leven. Ik probeer mij daarom altijd te verdiepen in de speler als persoon. Wie is hij? Uit wat voor omgeving komt hij eigenlijk, wie zijn de ouders, waar houdt hij zich buiten voetbal mee bezig? Hoe reageert hij op bepaalde situaties, wat zegt zijn lichaamshouding, wat is zijn non-verbale communicatie. Allemaal voor de hand liggende aspecten, waar maar kort aandacht aan besteed wordt omdat de voetbalvaardigheden altijd centraal staan. Maar naar mijn mening is juist de verdieping in het karakter van de jeugdspeler soms de sleutel om de juiste snaar te raken en ze beter te begrijpen.


Commitment

Ik heb spelers onder mijn hoede gehad die zich niet altijd voortbewegen binnen de gebaande paden of alle richtlijnen volgens een gestroomlijnd protocol volgen. En daar probeer ik de trainers waarmee ik samenwerk ook zo goed mogelijk in te adviseren hoe daar mee om te gaan. Want juist de jongens met het grille randje willen nog wel eens de grens opzoeken of soms over gaan. Maar maakt het hun per definitie een slechter mens of mindere voetballer? In mijn ogen niet. Het klinkt heel raar dat ik dit zeg omdat discipline heel belangrijk is. Maar probeer woorden zoals discipline en regels achterwege te laten in de communicatie. Vanuit mijn ervaring ben ik er achtergekomen dat de woorden commitment en consistentie een positievere impact hebben die leiden tot hetzelfde doel. Is een speler bereid om te doen wat hij moet doen om te bereiken wat hij wil. Zo ja? Dan is hij al een heel eind op weg. Heeft hij moeite met de discipline en het gezag dat daar bij hoort. Help hem. Dit vergt van jouw rol als trainer veel herhaling en geduld. Stel vragen en luister goed. Vooral luisteren tussen de regels door. Geef individuele opdrachten mee en daag hem uit. Wanneer het moeizaam loopt ga dan met hem in gesprek hoe je wel tot het gewenste doel kan komen. In plaats van direct sancties en restricties opleggen. Dat werkt vaak alleen maar averechts. Zodra je met jeugdspelers te maken hebt werk je met mensen in ontwikkeling en geen kant en klare volwassenen of “Messi’s en Ronaldo’s”. Soms hebben ze bepaalde vaardigheden niet eens geleerd van huis uit. Dit vergt een lange adem. Maar in the long run ga je daar als trainer profijt van hebben. Je helpt je spelers niet alleen groeien als speler, maar ook als mens.


"Elke speler heeft op een bepaalde manier onvoorwaardelijke vertrouwen nodig"

Hoe kan je hier voor jezelf mee aan de slag? Aan de hand van 4 stappen kan jij een betere vertrouwensband met je speler ontwikkelen. Dat begint met open vragen stellen, geduld en goed luisteren tussen de regels door.


1. Begin bij jezelf: ben ik bewust van mijn eigen gedrag in relatie tot de spelers van mijn team?

Zo niet, leer deze dan kennen. Hoe reageer ik zelf op bepaalde situaties. Wat zijn mijn kwaliteiten en valkuilen? Hoe ga ik om met mijn spelers? Welk beeld hebben zij van mij? Wat zijn mijn eigen normen en waarden? Hoe was ik zelf toen ik nog jong was? Hoe reageer ik op een weerwoord? Wat gebeurd er als een speler mij triggert?


2. Welke speler heb ik voor mij?

Verdiep je in de achtergrond van je speler. Wie is hij? Waar komt ie vandaan? Waarom is hij gaan voetballen? Welk doel heeft hij? Op wat voor manier kan ik het beste met hem communiceren? Wat zegt zijn lichaamshouding? Heeft hij een open of gesloten houding tijdens trainen? Wat is zijn non-verbale communicatie? Hoe reageert hij op zijn medespelers? Waar wordt hij blij van? Is hij introvert of extravert? Hoe reageert hij op lastige situaties?


3. Waar ligt zijn commitment?

Is hij bereid om er alles voor over te hebben om zijn volledige potentie te benutten? Wil hij wel graag op het voetbalveld zijn? Is hij een teamplayer? Komt hij zijn afspraken na? Committeert hij zich aan het teamproces en teamdoel? Beseft hij wel wat hij er voor moet doen en laten? Is hij eerlijk tegen zichzelf?


4. Wat heeft de speler van mij nodig?

Elke speler heeft op een bepaalde manier onvoorwaardelijke vertrouwen nodig. Of ze nou je basis speler zijn of altijd op de bank zitten. Laat in je rol als trainer ook je menselijke kant zien. Stel vooral vragen. Zoek samen naar een manier waarbij je samen met de speler streeft naar de beste manier van samenwerken? Hoe kan je hem helpen om het beste uit zichzelf te halen? Maak hem vervolgens eigenaar van zijn eigen leerproces en kom tot concrete afspraken.


Werk naar aanleiding van deze vragen en afspraken naar wederzijds commitment. Vind je een speler lastig te doorgronden, doe wat meer research naar zijn achtergrond ga op onderzoek uit naar zijn interesses, leefomgeving, maak een afspraak met zijn ouders etc. Dit staat misschien compleet los van voetbalinhoudelijke zaken. Maar is veel waardevoller dan men zou denken op weg naar een vertrouwensband tussen jou en je speler om zo te komen tot de beste samenwerking.

91 keer bekeken0 reacties